Röja tomterna

Röja sly 2

Förra helgen började vi röja tomterna fri från sly, taggiga buskar och träd som vi inte vill ha kvar. Vi har kommit en bit på vägen men det är ganska tungjobbat stundtals. Traktorgrävaren underlättar enormt mycket. Den nya röjsågen har fått gå mycket också tillsammans med motorsågen.

Det blir fint och det är kul eftersom man ser resultatet så snabbt. Det blir lättare att skaffa sig en uppfattning om hur man kan tänkas placera det framtida huset nu när man ser marken lite mer.

Buskigt och taggigt…
Röja sly 1
Röja sly 2
Här kommer ett lass med En!
Traktorgrävare och En-träd
Nu kan kvällssolen kika fram efter röjningen.
Röja sly 3
Kvällssol mot smedja efter röjning
Får planera in en korvgrillning runt den här högen i höst.
Traktorgrävare och slyhög
/Anders

Tömma smedjan

Fredag 1 augusti tömde vi den gamla smedjan på skrot. Här fanns mycket gammalt, allt från gammalt tröskverk, järnhjul som var kanontunga. Gamla harvar m.m. Totalt blev det strax över 4 ton skrot som kördes till återvinningen. Skickar med några bilder

Smedjan

 

Smedjan töms

 

Bråte från smedjan

 

Skrot vid smedjan

 

Skrot i container

/Anders

 

Provgropar till avloppsanläggning

Nu har vi grävt 3 st provgropar för att se om någon av platserna är lämpliga att lägga infiltrationsbädden på.

Jag har begärt in några offerter från företag som jobbar med VA utredningar, det är lite svårt att veta vilken nivå man ska lägga sig på, har fått ganska olika priser, allt från 50 000 till 140 000 kr.

Vi får se var det landar, 140 000 kr känns för dyrt, väntar fortfarande på svar på fler offerter.

Fanns en del frågor och svar på kommunens hemsida:

http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Vatten–avlopp/Enskilt-avlopp/Svar-pa-vanliga-fragor/

Den 28 augusti har byggnadsnämnden sammanträde och då ska vårt ärende om förhandsbesked behandlas, vi hoppas på ett positivt förhandsbesked med villkoret att VA utredning genomförs som miljökontoret måste godkänna eftersom det känns dumt att påbörja VA utredningen innan man har fått ett ja på förhandsbeskedet.

20140726-074911-28151054.jpg

20140726-074910-28150649.jpg

20140726-074910-28150260.jpg

20140726-074911-28151430.jpg

/Anders

Byråkratiska processer tar tid

Man frågar sig varför dessa processflöden kring förhandsbesked, avstyckning och bygglov är så ineffektivt utformade, visst är det bra men vissa kontrollinstanser och att t.ex vatten och avloppsfrågor utreds ordentligt så att dessa anläggningar blir bra och miljövänliga.

Det jag ställer mig mycket frågande till är detta ”tyckande”, man har ju knappt något att själv säga till om på sin egen mark eller om sina befintliga byggnader. Det blir lätt rätt fel när både kommunens tjänstemän och politiker ska vara med och ”tycka” och besluta om antalet tomter och hur dessa ska placeras. Man får känslan av att det ska ”tyckas” och ändras lite ”bara för att dom kan”.

Som ett exempel pratade jag med vår handläggare på telefon i början på juli, då framkom det att de ansåg att tomt markerad med nr 4 på vår ursprungliga skiss störde landskapsbilden eftersom det låg en fin äppellund på tomten.

Jag ställde mig mycket frågade till detta eftersom det inte finns någon äppellund på den tomten. Handläggaren skickade då över en bild till mig över ett antal äppelträd som ligger på en angränsande fastighet, nämligen 5:2, som jag inte äger. Denna fastighet gränsar till en av mina befintliga tomter som heter 5:4. Äppellunden låg således inte i närheten av tomt nummer 4 på skissen.

När jag påtalade detta så ändrade sig handläggaren och sa att det kanske inte var fina äppelträd utan snarare fina träd som fanns på tomt nr 4 som skulle bevaras.

Jag kom då med förslaget att man kanske kan ta bort tomt 4 och dela på den tomt jag och Elin tänkt bygga på, den markerad med nr 2, som är väldigt stor. Men då sa handläggaren att det skulle eventuellt bli problem med vatten och avloppsfrågan om man gjorde så. Detta borde rimligtvis inte handläggaren veta eftersom vi ännu inte utrett VA frågan. Nåväl, om man läste lite mellan raderna på det handläggaren sa så förstod jag att handläggaren hade bestämt sig – En tomt ska bort från det ursprungliga förslaget, anledningen till varför spelar mindre roll, detta är ett typiskt exempel på ”tyckande bara för att dom kan” anser jag.

Vidare så finns det en smedja från ca 1940 på tomt 2 och ett gammalt hönshus på tomt nr 1. Dessa är mer eller mindre fallfärdiga, men enligt handläggaren så ska dessa bevaras. Det kan bli lite jobbigt att behålla smedjan eftersom den kan skymma vår utsikt, sen kommer det kosta en hel del att renovera upp den till något användbart.

Hur som helst så fick jag känslan av att om jag inte går med på dessa villkor så kommer förhandsbeskedsprocessen dra ut ordentligt på tiden så jag kände att det bara var att gilla läget och acceptera villkoren som handläggaren föreslog och sen göra det bästa av situationen utifrån detta.

Sen kan man ju tycka att det är ganska märkligt att kommunal verksamhet alltid har en förmåga att vara ineffektiv. Det är knappast en nyhet att handläggningstiderna är orimligt långa. Detta har det stått om i media under flera år. I bekräftelsen från lantmäteriet jag fått står det att vårt ärende tidigast kommer börja hanteras om 12 månader. Verkar inte bli mycket förbättring trots att de lovar detta varje gång i media :-).

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5474407

http://www.unt.se/uppland/uppsala/kritik-mot-lantmateriet-1763364.aspx

http://www.unt.se/uppland/uppsala/vantan-pa-bygglovet-kan-bli-lang-973394.aspx

Här en ganska färsk artikel, vi får väl hoppas att det går smidigt sen när det är dags för oss att söka bygglov – http://www.unt.se/uppland/uppsala/ny-skjuts-for-byggloven-3237191.aspx

Nya skissen över tomterna med nr 4 borttagen

skiss 2 tomterna

Ursprunglig skiss med tomt nr 4

Skiss tomter

/Anders

Status på förhandsbesked

Efter kontakt med vår handläggare på kommunen har vi fått en liten uppdatering kring vad som händer med vår förhandsbeskedsansökan.

För ungefär en vecka sedan så gick remiss ut till alla som äger mark kring den fastighet vi vill stycka av till nya tomter från.

Samtidigt gick en remiss ut till miljö & hälsoskyddsnämnden och Vattenfall.

Alla remisser har 3 veckor på sig att återkomma med synpunkter till handläggaren. Miljö & hälsoskyddsnämnden utreder till största del om det kommer behövas en VA utredning för området medans Vattenfall kommer meddela om anslutning till el finns inom räckhåll.

När vår handläggare fått svar på alla remisser så kommer hon själv åka ut och känna in området där tomterna ligger. Efter detta kommer hon skriva en slutgiltig ansökan till plan- och byggnadsnämnden. Nämnden kommer sedan ta beslut i ärendet inom 3 veckor från det att de fått ansökan.

För att spara lite tid så kan vi redan nu förbereda och skicka in handlingar för bygglov, vi kommer då eventuellt kunna spara lite tid då bygglovsansökan kommer ligga och vila i väntan på beslut om förhandsbesked.

//Anders

 

Drömhuset

Semester i New York

Nu är vi hemma igen efter 10 roliga dagar i New York.

Vi har hunnit med och sett massor såsom  besök på Brooklyn brewery, båttur runt manhattan, helikoptertur runt manhattan, busstur runt manhattan, ätit goda hamburgare, sett New York Rangers vinna över Philadelphia flyers på madison square garden.

//AndersManhattan Skyline

Röjsåg

Det var inte mycket till liv kvar i vår gamla Husqvarna 140R röjsåg, skulle tippa på att den är från slutet på 70-talet så man får väl säga att den kanske är avskriven vid det här laget.

Nu har vi istället skaffat oss en Stihl FS410, som ska vara en bra allroundmaskin, jag har inte hunnit provköra den än, men jag lär få mycket nytta av den för det är mycket sly och annat buskage som kommer behöva röjas bort från området.

Den gamla hade som synes nedan hängt med ett tag 🙂

Husqvarna 140R

 

Den nya och förhoppningsivs lite piggare röjsågen…

Stihl FS410

//Anders

Illustrationsplan

Så här ser tomtskissen ut som vi skickade in tillsammans med ansökan om förhandsbesked och lokaliseringsprövningen till kommunen. 5:2 är en grannfastighet medans 5:3 och 5:4 är de befintliga obebyggda tomterna som de nya tomterna är tänkta att läggas i anslutning till, märkta 1,2,3 respektive 4.

Förutsatt att myndigheterna godkänner våra planer är vi mest intresserade av att bygga på tomt som är märkt som 2 i bilden nedan, det är fin utsikt åt nästan alla håll samt att marken sluttar en del så vi är inne på att bygga ett suteränghus.

Skiss tomter//Anders

Förhandsbesked

Förhandsbesked

 

I torsdags, 3 april skickade vi in blanketten begäran om förhandsbesked för lokaliseringsprövning till Uppsala kommun tillsammans med en projektbeskrivning och illustrationsplan över de tilltänkta tomterna.

I först skedet kommer kommunen avgöra om marken är lämplig att bygga på. Vi hoppas givetvis på ett positivt förhandsbesked så snart så möjligt men eventuellt får vi räkna med en handläggningstid på några månader eftersom det är ett antal punkter som ska avhandlas i prövningen om förhandsbesked, bland annat

  • Kontroll mot kommunens översiktsplan.
  • Lämplighet med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
  • Förekomst av fornminnen och eventuella krav på arkeologiska förundersökningar.
  • Möjlighet att anordna avlopp.
  • Möjlighet att anordna tillfartsväg, med säker in- och utfart.
  • Ge berörda grannar möjlighet att yttra sig.

Går att läsa mer om processen på Uppsala kommuns hemsida, här.

Projektbeskrivningen ser ut så här:

”Avser att avstycka 4 tomter i anslutning till de två redan befintliga obebyggda fastigheterna.

Ändamålet är bostäder och byggnaderna föreslås uppföras i antingen ett plan eller två plan där vind får inredas. Takmaterial och takfärg bör samordnas, där betongpannor med tegelröd färg föreslås.

Avsikten är att samordna avloppslösningen för de nya tomterna med de befintliga obebyggda fastigheterna. Varje tomt föreslås borra sin egen vattenbrunn.

Den nuvarande bebyggelse ligger ganska fritt i landskapet. Den nya bebyggelsen kommer att ansluta den totala bebyggelsen till befintlig vegetation i väster vilket skapar ett stöd för den totala bebyggelsen i befintlig vegetation.”

Återkommer med ett inlägg om illustrationsplanen över tomterna.

 

//Anders