Illustrationsplan

Så här ser tomtskissen ut som vi skickade in tillsammans med ansökan om förhandsbesked och lokaliseringsprövningen till kommunen. 5:2 är en grannfastighet medans 5:3 och 5:4 är de befintliga obebyggda tomterna som de nya tomterna är tänkta att läggas i anslutning till, märkta 1,2,3 respektive 4.

Förutsatt att myndigheterna godkänner våra planer är vi mest intresserade av att bygga på tomt som är märkt som 2 i bilden nedan, det är fin utsikt åt nästan alla håll samt att marken sluttar en del så vi är inne på att bygga ett suteränghus.

Skiss tomter//Anders

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *