Den gamla smedjan

Vi har bestämt oss för att behålla den gamla smedjan som finns på tomten. Vi har tänkt använda den som förråd/redskapsbod. I och med att vi ska behålla byggnaden så kommer den behöva snyggas till lite. Började med att gräva ur runt för att lägga dränerande material närmast väggen istället för lera/gräs som det varit … Fortsätt läsa Den gamla smedjan