Altanen

Altanen är i stort sett klar sen några veckor tillbaks, räcken på entrésidan återstår att fixa!

Altan entré 1

Altan entré 2

Altan framsida 1

Ut mot Altan

Från Altan mot hus

/Anders