Den gamla smedjan

Vi har bestämt oss för att behålla den gamla smedjan som finns på tomten. Vi har tänkt använda den som förråd/redskapsbod. I och med att vi ska behålla byggnaden så kommer den behöva snyggas till lite.

Började med att gräva ur runt för att lägga dränerande material närmast väggen istället för lera/gräs som det varit förut.

Även grävt ur inne i smedjan och fyllt upp med bergkross en bit. Eventuellt kommer vi gjuta ett golv inne i smejdan längre fram.

Passade även på att gräva ur och göra grusplan framför smedjan ut till vägen. Det blev bra!

Taket och panelen på långsidorna kommer behöva ses över en hel del också, men mer om det senare.

Fasadmätarskåpet till elanslutning har kommit upp också.

Smedjan innan

Smedjan baksidan

Skrot i Smedjan

Smedjan snett sidan

Gräva ur smedajn

Skopa i smedjan

Smedja innan utgrävning

Smedja utgrävt markduk

Smedja markduk bergkross

Smedja grusplan klar

Smedja fasadmätarskåp

/Anders

Arbetet med vägen

Nu när elkabel och fiber är nedlagt i marken så är det hög tid att färdigställa vägen vilket vi jobbat med senaste tiden. Det är lite finputs kvar men det börjar likna en väg nu.

Här kommer ett gäng med bilder på arbetet 🙂

Markduk på väg

traktorgrävare markduk

L60 bygger väg

Vägfest

Smedja lerig väg

traktorgrävare lastbil väg

markduk på väg

ny väg framför smedja

rör vid infart

Lera i dike och rör

L60 in action

Vägen

Grushögar

/Anders

Anslutning till elnätet

Vattenfalls entreprenörer har varit i full gång med att lägga ner elkabel till alla fem tomter senaste dagarna. De är klara med första sträckan så vi har påbörjat återfylla den delen av vägen med markduk och bärlager. Ska bli skönt att äntligen få vägen lite mindre kladdig :-).

Härligt också att det gick att samordna så att vi fick lägga ner tomrör för framtida fiberbredband i samma schakt som elkabeln. Nu är tomterna kittade för framtiden =).

elschakt1

Elschakt2

Elschakt3

Elschakt4

Brunn till fiber

hudig1260c

/Anders