Bygglovshandlingar

Punkter till marklinjer karta

I onsdags träffade vi vår säljare på Götenehus för att finslipa det sista inför bygglovsansökan samt fylla i bygglovshandlingarna. Det är utsidan som är bygglovspliktig så det är det vi behöver spika.

Vi diskuterade bland annat placering av kaminens skorsten. I och med att vi har sadeltak med 45 graders lutning och kaminen är placerad i vid ett ytterhörn på huset så kan det se konstigt ut om man går rätt upp med rökrör och skorsten i och med att skorstenen måste nå över över nock på taket. Efter att bollat frågan fram och tillbaks så valde vi att köra på vinklade rökrör på insidan av huset som löper längst med vägg och ryggåstak och sticker sedan ut genom taket närmare nock så att skorstenen inte behöver bli så hög på utsidan.

Eftersom vi tidigare valt stående fasadpanel samtidigt som jag inte gillar midjeplåtar på hus hade vi valt att låta hantverkarna platsspika fasaden. Det här är ett riktigt dyrt tillval, det skulle kosta oss 87 000 kr extra att låta få fasaden platsspikad jämfört med om fasaden spikas i fabriken.

Jag har haft lite svårt att motivera den här extra kostnaden så vi valde nu att kompromissa lite. Vi väljer liggande fasadpanel istället, på så sätt kan panelen spikas i fabriken, vi undviker samtidigt midjeplåtar men vi kommer få smala stående brädor där hussektionerna skarvas ihop så att säga. Detta ska dock enligt vår säljare gå att anpassa så att dessa stående brädor kommer i linje med fönster så de stående brädorna kommer förhoppningsvis inte synas särskilt mycket. Det känns i alla fall helt rätt att välja bort det här dyra tillvalet :).

Till bygglovet kräver kommunen in marklinjen på tomten ser ut där huset ska ligga. Gjorde ett försök att själv mäta ut dessa punkter med hjälp av en rotationslaser i mörkret och kylan, det var kanske inte helt optimala förhållanden men vi får väl se om punkterna duger till bygglovsritningarna.

Nivåskillnad mellan P1(vägens nivå) och laserns placering är 270 cm

Punkter till marklinjer karta

Rotationslaser i boden

Rotationslaser mörker 2

/Anders

Avloppstillstånd, Vattenfall m.m

Arbetet med avloppstillståndet och elanslutning av tomterna via Vattenfall fortsätter.

Eftersom jag tidigare varit så kritisk med kommunens arbete kring förhandsbeskeden så vill jag ge beröm till miljökontoret på Uppsala kommun. Alla jag varit i kontakt med på har kommit med snabba och tydliga svar på alla frågor jag haft. Tycker även de har hanterat vår avloppsansökan kanon genom att uppdatera mig hela tiden via mail eller telefon om hur det går och vad som händer.

Vattenfall tog lite längre tid att få kontakt med, men nu när vi väl fått en handläggare på Vattenfall så har även den processen gått smidigt så här långt. Just nu ligger ärendet ute hos deras entreprenör Infratek som ska utrreda hur rördragning för elkabel lämpligast ska läggas. Troligtvis kommer den dras längst med vägen. Oklart om de kommer hinna gräva ner tomrören innan tjälen och vintern kommer. Beror lite på hur länge värmen håller i sig. Annars får det blir till våren.

Var ute en sväng på tomterna i går, ganska blött och lerigt där ute just nu. Kommer bli kul att få göra vägen helt klar sen.

Väg Markduk

 

Lerig blöt väg

/Anders