Provgropar till avloppsanläggning

Nu har vi grävt 3 st provgropar för att se om någon av platserna är lämpliga att lägga infiltrationsbädden på.

Jag har begärt in några offerter från företag som jobbar med VA utredningar, det är lite svårt att veta vilken nivå man ska lägga sig på, har fått ganska olika priser, allt från 50 000 till 140 000 kr.

Vi får se var det landar, 140 000 kr känns för dyrt, väntar fortfarande på svar på fler offerter.

Fanns en del frågor och svar på kommunens hemsida:

http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Vatten–avlopp/Enskilt-avlopp/Svar-pa-vanliga-fragor/

Den 28 augusti har byggnadsnämnden sammanträde och då ska vårt ärende om förhandsbesked behandlas, vi hoppas på ett positivt förhandsbesked med villkoret att VA utredning genomförs som miljökontoret måste godkänna eftersom det känns dumt att påbörja VA utredningen innan man har fått ett ja på förhandsbeskedet.

20140726-074911-28151054.jpg

20140726-074910-28150649.jpg

20140726-074910-28150260.jpg

20140726-074911-28151430.jpg

/Anders

Byråkratiska processer tar tid

Man frågar sig varför dessa processflöden kring förhandsbesked, avstyckning och bygglov är så ineffektivt utformade, visst är det bra men vissa kontrollinstanser och att t.ex vatten och avloppsfrågor utreds ordentligt så att dessa anläggningar blir bra och miljövänliga.

Det jag ställer mig mycket frågande till är detta ”tyckande”, man har ju knappt något att själv säga till om på sin egen mark eller om sina befintliga byggnader. Det blir lätt rätt fel när både kommunens tjänstemän och politiker ska vara med och ”tycka” och besluta om antalet tomter och hur dessa ska placeras. Man får känslan av att det ska ”tyckas” och ändras lite ”bara för att dom kan”.

Som ett exempel pratade jag med vår handläggare på telefon i början på juli, då framkom det att de ansåg att tomt markerad med nr 4 på vår ursprungliga skiss störde landskapsbilden eftersom det låg en fin äppellund på tomten.

Jag ställde mig mycket frågade till detta eftersom det inte finns någon äppellund på den tomten. Handläggaren skickade då över en bild till mig över ett antal äppelträd som ligger på en angränsande fastighet, nämligen 5:2, som jag inte äger. Denna fastighet gränsar till en av mina befintliga tomter som heter 5:4. Äppellunden låg således inte i närheten av tomt nummer 4 på skissen.

När jag påtalade detta så ändrade sig handläggaren och sa att det kanske inte var fina äppelträd utan snarare fina träd som fanns på tomt nr 4 som skulle bevaras.

Jag kom då med förslaget att man kanske kan ta bort tomt 4 och dela på den tomt jag och Elin tänkt bygga på, den markerad med nr 2, som är väldigt stor. Men då sa handläggaren att det skulle eventuellt bli problem med vatten och avloppsfrågan om man gjorde så. Detta borde rimligtvis inte handläggaren veta eftersom vi ännu inte utrett VA frågan. Nåväl, om man läste lite mellan raderna på det handläggaren sa så förstod jag att handläggaren hade bestämt sig – En tomt ska bort från det ursprungliga förslaget, anledningen till varför spelar mindre roll, detta är ett typiskt exempel på ”tyckande bara för att dom kan” anser jag.

Vidare så finns det en smedja från ca 1940 på tomt 2 och ett gammalt hönshus på tomt nr 1. Dessa är mer eller mindre fallfärdiga, men enligt handläggaren så ska dessa bevaras. Det kan bli lite jobbigt att behålla smedjan eftersom den kan skymma vår utsikt, sen kommer det kosta en hel del att renovera upp den till något användbart.

Hur som helst så fick jag känslan av att om jag inte går med på dessa villkor så kommer förhandsbeskedsprocessen dra ut ordentligt på tiden så jag kände att det bara var att gilla läget och acceptera villkoren som handläggaren föreslog och sen göra det bästa av situationen utifrån detta.

Sen kan man ju tycka att det är ganska märkligt att kommunal verksamhet alltid har en förmåga att vara ineffektiv. Det är knappast en nyhet att handläggningstiderna är orimligt långa. Detta har det stått om i media under flera år. I bekräftelsen från lantmäteriet jag fått står det att vårt ärende tidigast kommer börja hanteras om 12 månader. Verkar inte bli mycket förbättring trots att de lovar detta varje gång i media :-).

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=114&artikel=5474407

http://www.unt.se/uppland/uppsala/kritik-mot-lantmateriet-1763364.aspx

http://www.unt.se/uppland/uppsala/vantan-pa-bygglovet-kan-bli-lang-973394.aspx

Här en ganska färsk artikel, vi får väl hoppas att det går smidigt sen när det är dags för oss att söka bygglov – http://www.unt.se/uppland/uppsala/ny-skjuts-for-byggloven-3237191.aspx

Nya skissen över tomterna med nr 4 borttagen

skiss 2 tomterna

Ursprunglig skiss med tomt nr 4

Skiss tomter

/Anders