Status på förhandsbesked

Efter kontakt med vår handläggare på kommunen har vi fått en liten uppdatering kring vad som händer med vår förhandsbeskedsansökan.

För ungefär en vecka sedan så gick remiss ut till alla som äger mark kring den fastighet vi vill stycka av till nya tomter från.

Samtidigt gick en remiss ut till miljö & hälsoskyddsnämnden och Vattenfall.

Alla remisser har 3 veckor på sig att återkomma med synpunkter till handläggaren. Miljö & hälsoskyddsnämnden utreder till största del om det kommer behövas en VA utredning för området medans Vattenfall kommer meddela om anslutning till el finns inom räckhåll.

När vår handläggare fått svar på alla remisser så kommer hon själv åka ut och känna in området där tomterna ligger. Efter detta kommer hon skriva en slutgiltig ansökan till plan- och byggnadsnämnden. Nämnden kommer sedan ta beslut i ärendet inom 3 veckor från det att de fått ansökan.

För att spara lite tid så kan vi redan nu förbereda och skicka in handlingar för bygglov, vi kommer då eventuellt kunna spara lite tid då bygglovsansökan kommer ligga och vila i väntan på beslut om förhandsbesked.

//Anders

 

Drömhuset

Semester i New York

Nu är vi hemma igen efter 10 roliga dagar i New York.

Vi har hunnit med och sett massor såsom  besök på Brooklyn brewery, båttur runt manhattan, helikoptertur runt manhattan, busstur runt manhattan, ätit goda hamburgare, sett New York Rangers vinna över Philadelphia flyers på madison square garden.

//AndersManhattan Skyline